Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ, Μ.Α

ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ, Μ.Α

Στήνουμε θέατρα και τα χαλνούμε
Όπου σταθούμε κι όπου βρεθούμε
Στήνουμε θέατρα και σκηνικά,
Όμως η μοίρα μας πάντα νικά..

Γ.Σεφέρης


Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Τετάρτης 23.03.2011  τα  πυρά αρκετών συναδέλφων του δέχθηκε   ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου με αφορμή την ασφυξία που επικρατεί στην αγορά, λόγω της άρνησης των τραπεζών να παράσχουν μεγαλύτερη ρευστότητα. Όσοι υπουργοί τοποθετήθηκαν υπενθύμισαν  το γεγονός ότι το Κράτος έχει φροντίσει για την ρευστότητα των τραπεζών, ωστόσο, η ρευστότητα αυτή δεν έχει περάσει στην πραγματική οικονομία. Τα πυρά αυτά εξαπολύθηκαν όταν  ο υπουργός Οικονομικών δεσμεύθηκε ότι σύντομα θα έλθει νομοσχέδιο που θα προωθεί νέα εγγυοδοσία προς τις τράπεζες, ώστε να αντλήσουν 30 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό διότι δείχνει είτε ότι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης αγνοούν τους Νόμους του Ελληνικού κράτους είτε  παίζουν θέατρο εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό γιατί σύμφωνα με το


Άρθρο 7 του Ν. 3723/2008, ΦΕΚ Α 250/09-12-2008: Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας  , δηλαδή του νόμου Γ.Αλογοσκούφη , αναφέρονται τα ακόλουθα για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος σχετικά με τον συγκεκριμένο νόμο  :

1. Συνιστάται Συμβούλιο Εποπτείας, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιου για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και των εκπροσώπων του Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών που θα ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το Συμβούλιο αυτό θα συνέρχεται μια φορά το μήνα προκειμένου να συντονίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και να διασφαλίζει ότι η δημιουργούμενη ρευστότητα θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος των καταθετών, των δανειοληπτών και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.
Οι  αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος δεν θίγονται από τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Εποπτείας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
2. Σε περίπτωση παράβασης των προϋποθέσεων και των όρων υπό τους οποίους οι
τράπεζες θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 55 Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και η μερική ή ολική ανάκληση των μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επομένως υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για το θέμα που θίγουν οι υπουργοί. Δεν το γνώριζαν; Ή μήπως δρούν επικοινωνιακά δηλαδή παίζουν θέατρο ως άλλοι θεατρίνοι κατ’ αναλογία του ποιήματος του Σεφέρη που για τους γνωρίζοντες αναφέρεται στην εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση του Ε. Τσουδερού  το μακρινό (;) 1941. Ο υπουργός οικονομικών τι λέει για το συγκεκριμένο ζήτημα ; Αλλά και ο κατά τα άλλα (ειδικά όταν αφορά σε ζητήματα αποθέρμανσης –down sizing της οικονομίας με τους γνωστούς και δοκιμασμένους  τρόπους) λαλίστατος Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος;
Υπάρχει η επιτροπή; Λειτουργεί; Συνέρχεται κάθε μήνα; Ποια είναι τα αποτελέσματά της;  Τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους που προέρχονται εκ του νόμου; Πρέπει κάποιος να απαντήσει. Δεν μπορεί οι υπουργοί της κυβέρνησης να εμφανίζονται με κριτική/περιγραφική  διάθεση για τα συμβαίνοντα στην χώρα δίκην σχολιαστών –δημοσιογράφων. Επιτέλους , ας μιλήσει κάποιος την γλώσσα της αλήθειας .

Κώστας Μελάς 27.03.2011