Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Η αύξηση του δημοσίου χρέους (2003-2009).


Εκτός κάθε στόχου κινήθηκε το δημόσιο χρέος στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας πρωτοφανή αύξηση κατά 20 δισ. ευρώ σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2008, αναδεικνύοντας την κακή δημοσιονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία  του Γενικού Λογιστηρίου  του Κράτους (ΓΛΚ), το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ανήλθε στο  ποσό των 282,07 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2009, από 262,07 δισ. ευρώ που ήταν στο τέταρτο τρίμηνο του 2008 και 247,43 δισ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί πέρυσι στο πρώτο τρίμηνο (34,63 δισ. ευρώ επιπλέον χρέος μέσα σε ένα χρόνο).
Τα 282,07 δισ. ευρώ μεταφράζονται σε 111,8% του προσδοκώμενου ΑΕΠ για το 2009. Η τελευταία επίσημη εκτίμηση του υπουργείου Οικονομίας για το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ήταν στον προϋπολογισμό του 2009. Στον προϋπολογισμό, ο στόχος για το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ήταν να ανέλθει στα 274, 710 δις. Ευρώ  ή 93,10% του ΑΕΠ  για ολόκληρο το έτος, ενώ για το χρέος της γενικής κυβέρνησης ήταν 237,930 δις ευρώ ή 91,4%. Βεβαίως τα αναφερόμενα στον προϋπολογισμό έχουν μόνο ιστορική αξία για να θυμίζουν στους έλληνες πολίτες την «αξιοπιστία»  των κυβερνώντων.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης , για το 2009, να ξεπεράσει τα 300, 0 δις ευρώ ή 119,0% του ΑΕΠ και το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης τα 273,0 δις ευρώ ή 109,9% του ΑΕΠ. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις , γεγονός που πρέπει να θεωρείται βέβαιον, τότε ο  μέσος όρος του  ρυθμού  μεγέθυνσης του δημοσίου  χρέους , την περίοδο 2003-2009  θα ανέλθει στο 8,5% και θα είναι  υψηλότερος του αντίστοιχου ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ , ο οποίος θα είναι 6,4%. Αυτό σημαίνει ότι το παραγωγικό μας αποτέλεσμα ως οικονομία υπολήφθηκε του ποσού που δανειστήκαμε .

 

Πίνακας 1.
Εξέλιξη του δημοσίου χρέους στην ελληνική οικονομία.(Ως % του ΑΕΠ)
Έτη                                           Κεντρική Κυβέρνηση              Γενική Κυβέρνηση
2003
106,4
97,0
2004
108,2
98,8
2005
109,0
98,8
2006
106,1
95,9
2007
105,0
94,8
2008
107,9
97,6
2009[1]
119,0
109,9


Πηγή : Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Monthlyreview.gr  23.09.2009


[1] Εκτιμήσεις. Στα στοιχεία που έστειλε η Ελλάδα στην Κομισιόν στις 31 Μαρτίου, δεν γίνεται καμία αναφορά για το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης